CLARINETTES Á TÊTES

Träig och garanterad kvittrande frijazz, som en skog om våren med fåglar och kanske någon älg.

Daniel Borgegård Älgå – klarinetter

Yann Le Nestour – klarinetter

Mats Dimming – bas